favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Bruno Schulz
Next
Ba cuốn kỳ Hạ 2024 là sự tiếp nối các chương trình dài từ trước, đánh dấu sự phục sinh dưới cái tên mới cùng bộ ident mới.
Với chỉ hai cuốn sách, Những hiệu quế và Dưỡng đường đồng hồ cát, Bruno Schulz đã trở thành, trước Thế chiến thứ hai, một trong các nhà văn châu Âu huyền bí nhất và nhiều đổi mới nhất.
Tài liệu trong workshop "Nhìn lại lịch sử phê bình"
Bruno Schulz, Xuân Trường dịch
Bruno Schulz, Xuân Trường dịch

Bruno Schulz

Bruno Schulz
199.900 đ

Với chỉ hai cuốn sách, Những hiệu quếDưỡng đường đồng hồ cát, Bruno Schulz đã trở thành, trước Thế chiến thứ hai, một trong các nhà văn châu Âu huyền bí nhất và nhiều đổi mới nhất.

Entry này tập hợp đầy đủ các tác phẩm của Bruno Schulz mà chúng tôi đã in:  Những hiệu quế và Dưỡng đường đồng hồ cát đều do Xuân Trường dịch. 

Chủ đề Bruno Schulz trên Văn bản:

Công Hiện: Văn chương Bruno Schulz

Một người Ba Lan

Quyển Sách

Bruno Schulz, hay sự huyền thoại hóa thế giới

Quê hương

Sự lên men của vật chất

Cộng hòa những ước mơ

Viện điều dưỡng đồng hồ cát

Gombrowicz về Bruno Schulz

Đi lạc

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công