favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Molière
Next
hiểu về lịch sử tiến hóa của ngôn ngữ chúng ta, qua các bản dịch cách đây tròn thế kỷ
Hài-kịch của Molière, Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc-âm
Hài-kịch của Molière, Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc-âm
Hài-kịch của Molière, Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc-âm

Người biển-lận

Người biển-lận
36.000 đ

120 trang
11,5 x 18 cm

sold out

NGƯỜI BIỂN-LẬN
(L’Avare)

Hài-kịch của MOLIÈRE tiên-sinh soạn ra

NGUYỄN-VĂN-VĨNH diễn quốc-âm

1928
Éditions du TRUNG-BẮC-T N-VĂN
68, Rue Jules-Ferry
HANOI

Molière (tên thật là Jean-Baptiste Poquelin; 15/1/1622 – 17/2/1673) là người khai sinh ra kịch cổ điển, một bậc thầy của kịch Châu Âu và đến giờ vẫn là tượng đài của văn hóa Pháp, giống như Shakespeare đối với văn hóa Anh. Bệnh tưởng là vở kịch cuối cùng của ông. Ấn bản này in lại y nguyên ấn bản 1928 của Éditions du TRUNG-BẮC-TÂN-VĂN, chỉ chỉnh một chút về mặt chính tả cho phù hợp với ngày nay, cùng một số rất ít chỗ chắc chắn là lỗi in.

 

In lại bản dịch đầu tiên của vở kịch này sang tiếng Việt, cuốn sách bạn đang xem thuộc bộ Quốc-ngữ, một phần trong dự án lớn Con đường Việt NamTập hợp các tác phẩm cốt yếu của sự tiến hóa tinh thần Pháp từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX trong ngôn ngữ dịch khoái hoạt và hàm súc của Nguyễn Văn Vĩnh, bộ Quốc-ngữ gồm chín quyển sau: 

 Molière, Bệnh tưởng: hài kịch  
 Molière, Người biển lận: hài kịch  
 Molière, Trưởng giả học làm sang: hài kịch   
 Lesage, Tục ca lệ: hài kịch 
 Fénelon, Tê-lê-mặc phiêu lưu ký 
 Balzac, Miếng da lừa 
 Alexander Dumas, Ba người ngự lâm pháo thủ
 Lesage, Truyện Gil-Blas (hai tập)

Có thể đặt cả bộ sách cùng bản mềm các tiểu luận phê bình liên quan tại đây. Món quà đi cùng nó là quyển Đoản luận giáo dục của triết gia Alain, một độc giả lớn của các tác giả thuộc bộ sách trên, nhất là Fénelon và Balzac. 

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công