favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đông 2022
Next

Henry James

22/12/2022 14:53

Henry James sẽ là một trong các dự án lớn của chúng tôi trong năm 2023. Dưới đây là các tác phẩm dự kiến được xuất bản, một số đã có người phụ trách, số khác thì vẫn chờ được xác nhận hoặc tìm người dịch:

 • The Portrait of a Lady, Anh Hoa dịch
 • The American, Cao Việt Dũng dịch
 • Washington Square, Chi Quân dịch
 • The Bostonians, ABC dịch
 • Ghost Stories, DEF dịch
 • Wings of the Dove, GHI dịch
 • The Ambassadors, JKL dịch
 • Daisy Miller, Anh Hoa dịch
 • The Europeans, Phan Lương dịch
 • The Golden Bowl, STU dịch

Cập nhật vào hè 2024: ngoài những truyện đã hoàn thành (gắn link bên trên), đã có thêm: 

Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm cộng tác viên muốn đóng góp bản dịch cho dự án Henry James. Ngoài các tiểu thuyết bên trên, sau đây là các novella mà chúng tôi ưu tiên trong giai đoạn này: 

 • The Story of a Masterpiece
 • Osborne's Revenge
 •  At Isella
 •  Benvolio
 •  Longstaff's Marriage
 •  Europe
 •  Mrs. Medwin
 •  Fordham Castle
 •  Mora Montravers
 •  A Round of Visits
 •  The Patagonia
 • A Most Extraordinary Case

Bạn có thể chọn một trong các title trên hoặc đề xuất một title khác, và gửi bản dịch của mình tới formapubli.vitanova@gmail.com, với tiêu đề: Henry James: [tên truyện chọn dịch] đính kèm file doc bản dịch. Nếu mọi thứ trôi chảy, sẽ sớm có thể làm hiện ra được, lần đầu tiên trong tiếng Việt, một cái nhìn đầy đủ về sự tiến hóa của một nhà văn vô cùng phức tạp và hết sức có ý nghĩa với thời chúng ta. 

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công