favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Đinh Trần Phương
Next
Alain, Đinh Trần Phương dịch

Đoản luận: Văn chương

Đoản luận: Văn chương
144.000 đ

672 trang
12,8 x 19,5 cm

Đây là quyển thứ ba trong chuỗi Alain, sau Hệ thống mỹ thuật Đoản luận về giáo dục. Tự cái tên đã đủ nói lên nội dung của nó. Sau đây là một bình luận về Alain, của George Steiner

Tại "nền cộng hòa của các ông thầy giáo", Émile-Auguste Chartier (1868-1951) là chủ tể. Chính ông ký tên "Alain". Hiện diện của ông, không phải bàn cãi, vô cùng xuất chúng trong lịch sử tinh thần và trí tuệ của châu Âu. Ảnh hưởng của ông thấm đẫm sự giảng dạy ở Pháp và các yếu tố nhiều ý nghĩa của khối chính trị từ 1906, năm khôi phục danh dự cho Dreyfus, cho đến những năm 40 của thế kỷ 20. Văn xuôi của ông nổi bật nhờ một sự tiết kiệm và một sự sáng sủa chưa từng được vươn tới. Sự toàn vẹn nhiều tính cách khắc kỷ của ông gây ngây ngất cho nhiều thế hệ học sinh và môn đệ. So sánh với Socrate đã trở nên quá quen thuộc. Alain là "nhà thông thái ở thành phố", "ông thầy của những ông thầy".

Có thể đọc ở đây là một đoạn "ông thầy của những ông thầy" đọc tác phẩm viết ra bởi một ông thầy khác.

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công