favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
formaTION

Forma là hình thức, formaTION là sự khuôn định hình thức, khuôn định chính mình, trước tiên bắt đầu bằng sự chú tâm, khép mình vào việc đọc. FORMApubli - công việc xuất bản, tạo ra các quyển sách là để formaTION có thể tiếp tục đúng như chính nó.

Đó là một con đường cô độc, nhưng chính trong sự cô độc ấy, người ta có cơ may tìm thấy nhau và tìm thấy chính mình.

Mỗi chuỗi FormaTION là một con đường dài, bền bỉ của lòng tin vào sự đọc: bắt đầu từ một quyển sách, một tác giả, thậm chí một câu, chính sự đọc sẽ dẫn ta đi: từ quyển sách này đến quyển sách khác, rồi đến những cuộc gặp không ngờ với người khác, với chính mình. Bản đồ đã thành hình, chân trời đã được nới rộng bởi từng bước chân từ lúc nào không rõ.

Cuộc đi có thể sôi nổi, có thể lặng lẽ, có thể rất dài cũng có thể đột ngột bị ngắt giữa chừng, nhưng những dấu chân để lại từ đó không bao giờ mất. Chúng là những dấu hiệu trỏ vào vô tận, là sự nâng đỡ tinh thần cho những ai cũng đang tìm đường giống như ta, kể cả khi ta không còn nữa.

Đây sẽ là nơi kể các câu chuyện về những cuộc formaTION khó nhọc, nhiều khi đau đớn nhưng cũng đầy niềm vui của những người tìm đường, bắt đầu từ sự khép mình vào việc đọc.

 

Để theo dõi formaTION (đọc), FORMApubli (xuất bản) và các forma khác qua email, bạn có thể đăng ký tại đây. Chúng tôi sẽ gửi mail vào thứ bảy hằng tuần

FormaTION 1: Quốc-ngữ 

FormaTION 2: Một căn phòng  

FormaTION 3: Chương trình Mỹ

FormaTION 4: Phê bình cũng có lịch sử?

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công