favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
formaTION 3: Chương trình Mỹ
Next

trước hết, về formaTION 

Để theo dõi formaTION (đọc), FORMApubli (xuất bản) và các forma khác qua email, bạn có thể đăng ký tại đây.

Thông báo ngày 24/4/2024

Số lượng đăng ký FormaTION 2 đã rất nhanh vượt quá sức chứa của một căn phòng nhỏ, chúng tôi quyết định đóng đăng ký ở đây. Các bạn quan tâm có thể liên hệ hiệu sách Trang Cuối để được hỗ trợ. 

Cùng lúc, chúng tôi mở FormaTION 3 và, theo nguyện vọng chung, sẽ làm qua email, mở rộng cho các bạn không chỉ ở Hà Nội hay Sài Gòn. 

FormaTION 3 là một chương trình đọc dài, đặt dưới một cái tên: “Chương trình Mỹ.” Chúng ta sẽ đọc Melville, Edgar Allan Poe, Henry James, Gertrude Stein (và sau này là William James, Allan Bloom, vv). Đây cũng là một dịp để chúng tôi nối và xếp lại các tác giả mà mình chọn, nhìn rõ hơn phả hệ tinh thần giữa họ. 

Luật rất đơn giản: chúng ta cùng đọc. Bạn sẽ được gửi các câu hỏi hướng lối và tài liệu đọc qua email và có thể gửi lại một đoạn viết ngắn hoặc những câu hỏi nảy ra trong quá trình đọc. Không có cờ kèn đèn trống, cũng không có phần thưởng gì. Bạn đọc, chúng tôi đọc cùng (và cùng lúc, tạo ra các quyển sách để việc đọc có thể tiếp tục). Cuối tháng, sẽ có một buổi gặp thảo luận cho những ai thích gặp. Và sẽ có một nhật ký chung, ghi lại các chặng đọc của chúng ta. Ngoài sách và tiểu luận đã in, chúng ta cũng sẽ đọc các text rút từ các quyển sách đang trong quá trình dịch, chưa xuất bản. Đó cũng là một cách để khiến việc đọc (formaTION) thực sự trở thành trung tâm của hoạt động tinh thần, hướng lối cho việc xuất bản (FormaPubli). 

Quyển sách của kỳ đọc đầu tiên, từ mồng 1 đến 31 tháng 5, là Jacket trắng, cuốn tiểu thuyết lớn của Melville. 

Anh Hoa sẽ là người lead formaTION này. 
 

formaTION 1: Quốc-ngữ 

formaTION 2: Một căn phòng

formaTION 3: Chương trình Mỹ

formaTION 4: Phê bình cũng có lịch sử?

 

Facebook 

Instagram 

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công